عکاس-حسام الدین شفیعیان
فایل: 20201024_162417
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
عکاس-حسام الدین شفیعیان
فایل: 20201024_162406
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
عکاس-حسام الدین شفیعیان
فایل: 20201024_162414
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
انگشتر نقره رکاب دست ساز کارکرده فیروزه نیشابور TURQUOISE
فایل: 07
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
هندسه کاردانی طراحی دوخت(جلسه دهم)
فایل: Rec 0055
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
فیلم تدریس نمونه گزارش نویسی مشاهده تاملی
فایل: نمونه گزارش مشاهده تاملی
حجم: 49 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
سنگ کریستال کوارتز راف Crystal Quartz درنجف یا درهند
فایل: 06
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
صوت شماره 30
فایل: 0030
حجم: 307 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳