نمونه سوال المپیاد پایه۳_۴_۵
فایل: مقطع 1
حجم: 579 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
سوالات درس نظام سیاسی کامل
فایل: ولایت فقیه
حجم: 455 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
نمونه سوال فلسفه سه
فایل: فلسفه3
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
مبادي چهار نموداري
فایل: pdfjoiner (3)
حجم: 707 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
راهنما برای تایپ فارسی نیم فاصله و علایم نگارشی
فایل: Guide-for-typing-your-thesis-in-persian
حجم: 148 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
تفسیر المیزان سوره احزاب
فایل: المیزان احزاب
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
پاور سواد رسانه
فایل: pdfجلسه اول
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
اصول دو سطح دو
فایل: اصول2
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵