پروژه درس برنامه نویسی
فایل: پروژه
حجم: 9 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
مردانی
فایل: گات--
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
منطقه اقتصادی کشور عراق
فایل: nahangNov#17_eghtesad_Iraq
حجم: 839 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
ويندوز
فایل: سوالات ويندوز
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
ورد
فایل: سوالات ورد
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
مباني
فایل: سوالات مباني
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
پاورئوينت
فایل: سوالات پاورپوينت
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
اكسل
فایل: سوالات اكسل
حجم: 7 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶