جزوه فیزیک الکتریسیته قسمت دوم ملاحسن
فایل: جزوه فیزیک الکتریسیته قسمت دوم ملاحسن
حجم: 9 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
اسکن منبع درسی تارخ هنر خاور دور ـ چین
فایل: chin َaArt
حجم: 21 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
جزوه آز فیزیک مکانیک
فایل: آز مکانیک
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
تمرين سه طراحي الگوريتم
فایل: تمرين سه طراحي الگوريتم
حجم: 77 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
سوال سه . شي كرايي
فایل: سوال سه.برنامه سازي شي گرا
حجم: 171 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
تمرين دوم شي گرايي
فایل: تمرين دوم. شي گرايي
حجم: 99 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
کارت ویزیت الکترونیکی
فایل: EBC
حجم: 596 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
کدهای دستوری
فایل: USSD
حجم: 590 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴