دال
فایل: Picture7
حجم: 619 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
حهز
فایل: Picture4
حجم: 28 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
expriment
فایل: Picture3
حجم: 22 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
123
فایل: Picture2
حجم: 361 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
مرحوم حاجی خان زینعلی
فایل: IMG-20210609-WA0005
حجم: 37 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
مرحوم حاجی خان زینعلی
فایل: IMG-20210609-WA0003
حجم: 84 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
پایه دوربین
فایل: DSC04423
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
دکل انتقال نیرو
فایل: img-002
حجم: 367 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰