کتاب تبلور یک رویا به نویسندگی استاد رزیتا دغلاوی نژاد
فایل: IMG_20230306_050651_287
حجم: 77 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
تقدیر نامه جدید استاد رزیتا دغلاوی نژاد اسطوره موفقیت و افتخار آفرینی
فایل: IMG_20230306_053119_892
حجم: 131 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
کتاب سلطان حکیم به نویسندگی استاد رزیتا دغلاوی نژاد چاپ و منتشر شد
فایل: IMG_20230306_050658_946
حجم: 88 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
رزیتا دغلاوی نژاد یکی از زیباترین و جذابترین زنان جهان در tccandler
فایل: IMG__
حجم: 342 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
رزیتا دغلاوی نژاد موفق به کسب رتبه ۳۹۲ زیباترین و جذابترین زنان جهان در tccandler
فایل: IMG__
حجم: 398 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
کسب مقام سوم پارس نوین شیروان
فایل: IMG_20230305_093927_929
حجم: 161 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
اهنگ ایرانی تورکی
فایل: IMG_20230305_011106_360
حجم: 90 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
اهنگ ایرانی تورکی
فایل: IMG_20230303_160028_071
حجم: 81 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴