کتاب وروجک قهرمان به نویسندگی استاد رزیتا دغلاوی نژاد چاپ و منتشر شد
فایل: editedImage1685657553990
حجم: 128 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
کتاب حقیقت در عین واقعیت تألیف استاد رزیتا دغلاوی نژاد در شبکه جامع کتاب گیسوم
فایل: editedImage1685657547674
حجم: 23 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
استاد رزیتا دغلاوی نژاد افتخار ایران و ایرانی
فایل: IMG_20230602_015016_676
حجم: 120 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
کتاب حقیقت در عین واقعیت تألیف استاد رزیتا دغلاوی نژاد در شبکه جامع کتاب گیسوم
فایل: editedImage1685702412732
حجم: 243 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
تقدیر و تشکر سرگرد پاسدار محسن حانمی از استاد رزیتا دغلاوی نژاد
فایل: IMG_20230602_115432_822
حجم: 202 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
کتاب فلسفه ذهن تألیف استاد رزیتا دغلاوی نژاد
فایل: IMG_20230602_115446_024
حجم: 128 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
افتخار افرینی های استاد رزیتا دغلاوی نژاد
فایل: IMG_20230602_115725_694
حجم: 170 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
پوستر فیلم کوتاه بازتاب با بازیگری استاد رزیتا دغلاوی نژاد
فایل: irs01_696x1024_zKOddpws_4027896_1685702171340798187
حجم: 210 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲