فضای رایگان

آپلود فایل و آپلود عکس

مزایای ثبت نام در سایت

10 گیگ فضای رایگان

گزارش ترافیک

دریافت کد مستقیم

پنل مدیرت حرفه ای

مدیریت حرفه ای فایل و پوشه ها

اشتراک گذاری

رمز گذاری بر روی فایل ها و تصاویر

دنبال کردن کاربران

گزارش حرفه ای

واتر مارک بر روی عکس ها