تدریس دینی
فایل: InShot_20220518_121912583
حجم: 212 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
مهندس امیر تشیره
فایل: Photo_1598283564064
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
مهندس امیر تشیره
فایل: Photo_1598283565622 (1)
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
وبینار آنلاین مهندس محسن جلیلیان
فایل: 1401
حجم: 238 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
اصول برنامه ریزی 12
فایل: planning 12
حجم: 100 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
رفتار سازمانی 12
فایل: raftar sazmani12
حجم: 113 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
آزمون برنامه نویسی مبتنی بر وب
فایل: آزمون میانترم برنامه نویسی وب2
حجم: 338 KB
تعداد دانلود: 32
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
آهنگ عسگر به نام معتاد
فایل: Asgar - Motad
حجم: 7 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹