آویز بافت مس سنگ لاجورد افغانستان Lapis lazuli
فایل: 13
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کلاس آفلاین مهندسی فناوری اطلاعات جلسه اول
فایل: جلسه اول مهندسی فناوری
حجم: 32 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
آویز بافت مس سنگ مالاکیت Malachite
فایل: 14
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کلاس آفلاین مباحث ویژه جلسه اول
فایل: جلسه اول مباحث
حجم: 33 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
جزوه کلی کاربرد هندسه و نقوش
فایل: hendese noghosh
حجم: 13 MB
تعداد دانلود: 16
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
آویز بافت احیا شده فیروزه طبیعی کرمان TURQUOISE
فایل: 12
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کلاس آفلاین آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری جلسه اول
فایل: جلسه اول آزمایشگاه شبکه
حجم: 35 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
جزوه کلی هندسه و نقوش
فایل: hendese noghosh
حجم: 13 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹