اپل ویژن پرو نهایت تکنولوژی
فایل: InShot__
حجم: 112 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
جناب آقای دکتر فیاض انوش
فایل: جناب آقای دکتر فیاض
حجم: 57 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
Saman Zare - OpenCV
فایل: Saman Zare - OpenCV
حجم: 213 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
AliAslankosh _ HANOOZAM
فایل: AliAslankosh_هنوزم
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
AliAslankosh _ ko ENSANIYAT
فایل: AliAslankosh_کو انسانیت
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
AliAslankosh _ kheyli mardi
فایل: AliAslankosh_خیلی مردی
حجم: 7 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
AliAslankosh _ parka mikhabam
فایل: AliAslankosh_پارکا میخوابم
حجم: 10 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
AliAslankosh _ DELAM ke havato kard dishab
فایل: دلم هواتو کرد دیشبم AliAslankosh
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹