پروژه
فایل: asli
حجم: 120 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نرم افزار sisco packet traser نسخه ویندوز 64 بیتی
فایل: Cisco.Packet.Tracer.7.3.0.x64_YasDL.com
حجم: 181 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کلاس آفلاین آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری جلسه دوم
فایل: جلسه دوم آزمایشگاه شبکه
حجم: 46 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تلګرام
فایل: تلګرام و ویندوز 7 8 10
حجم: 21 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فایل FILM تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه اول
فایل: jalaseye 01
حجم: 84 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فایل POWER POINT تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه اول
فایل: jalaseye 01
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فایل PDF تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه اول
فایل: jalaseye 01
حجم: 681 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
آهنگ ابوالفضل به نام های گچ
فایل: Abolfazl - Hi Ghech
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱