پلاسیتا ایموجی و فونت جدید 4.7.5 بتا
فایل: Plusita beta Emoji New 4.7.5 - P7.0
حجم: 20 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
پلاسیتا V4.7.5 - P7.0
فایل: Plusita v4.7.5 - P7.0
حجم: 20 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
فرا دانش
فایل: فرا دانش_1_3.0
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
فرا دانش
فایل: فرا دانش_1_3.0
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
فرا دانش
فایل: فرا دانش_2_2.0.0
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
فرا دانش
فایل: فرا دانش_2_2.0.0
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
گیم شاپ
فایل: Game Shop
حجم: 75 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
TeleX | Unofficial Telegram
فایل: Tele X-org.telex-5.6.1-rc4-25
حجم: 33 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲