پلاسیتا 5.2 نسخه گو
فایل: Plusita Go
حجم: 28 MB
تعداد دانلود: 12
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
Plusita Simple 5.2
فایل: Plusita Simple5.2
حجم: 24 MB
تعداد دانلود: 26
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
Plusita MaX 5.2
فایل: Plusita MaX 5.2
حجم: 28 MB
تعداد دانلود: 43
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
بهترین آنتی ویروس اندروید
فایل: avast-Mobile-Security-Pre-6.43.4(FarsRoid.Com)
حجم: 36 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
اپارات برای آندروید
فایل: com.aparat_9809251
حجم: 14 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
پلاسیتا 5.0 مکس
فایل: Plusita MaX 5.0
حجم: 27 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
پلاسیتا 5.0
فایل: پلاسیتا نسخه معمولی
حجم: 23 MB
تعداد دانلود: 18
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
برنامه داستان شب
فایل: com.peyman.dastan_52
حجم: 7 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴