پلاسیتا ایموجی و فونت جدید 4.7.5 بتا
فایل: Plusita beta Emoji New 4.7.5 - P7.0
حجم: 20 MB
تعداد دانلود: 77
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
پلاسیتا V4.7.5 - P7.0
فایل: Plusita v4.7.5 - P7.0
حجم: 20 MB
تعداد دانلود: 58
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
گیم شاپ
فایل: Game Shop
حجم: 75 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
TeleX | Unofficial Telegram
فایل: Tele X-org.telex-5.6.1-rc4-25
حجم: 33 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
فایل: base (1)
حجم: 19 MB
تعداد دانلود: 8
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
اپلیکیشن فیلم ریل
فایل: FilmRail
حجم: 34 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
اپلیکیشن کیدز تی وی ۱.۳
فایل: kidstv99-1.3
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 23
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
اپلیکیشن کیدز تی وی
فایل: kidstv99-1.1
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵