تدریس دینی
فایل: InShot_20220518_121912583
حجم: 212 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
وبینار آنلاین مهندس محسن جلیلیان
فایل: 1401
حجم: 238 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
اصول برنامه ریزی 12
فایل: planning 12
حجم: 100 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
رفتار سازمانی 12
فایل: raftar sazmani12
حجم: 113 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
Pepa pig
فایل: VID_20220519_002310_546
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
زبان تخصصی امور اداری 12
فایل: zaban takhassosi 12
حجم: 93 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
هندسه کاردانی طراحی دوخت(کلاس آنلاین/جلسه یازدهم)
فایل: Rec 0184
حجم: 129 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ریاضی کاربردی کاردانی اموراداری (کلاس آنلاین/جلسه یازدهم)
فایل: Rec 0183
حجم: 150 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸