منیر توکلی
فایل: 1399-08-22-Tavakoli Monir-Jpishmosahebe
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
زهراقدیریان
فایل: 1399-08-21-Ghadirian Zahra-Jpishmosahebe
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تدریس فصل ۷ ریاضی پایه دوم __ اندازه گیری و مقدمات کسر
فایل: YouCut_20210516_015024526
حجم: 82 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تدریس فصل ۷ ریاضی پایه دوم __ اندازه گیری و مقدمات کسر
فایل: kasr_4
حجم: 297 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تیزر جدید
فایل: tizer new3
حجم: 110 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
فایل: InShot__
حجم: 79 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
فیلم
فایل: 89c18b46a35caad67c20f835b8c9696f26133945-360p
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
جلسه12
فایل: 435435435
حجم: 208 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵