ع
فایل: 20210118_111135
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
از شیمی عمومی
فایل: jalase8
حجم: 50 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
جلسه 15 مبانی شیمی
فایل: jalase15
حجم: 131 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
سناریو 6 نصب و راه اندازی شبکه - افلاک
فایل: Senario6 - Aflak
حجم: 85 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
فیلم وسترنthe warrant
فایل: the warrant
حجم: 268 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
net16
فایل: net16
حجم: 333 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
سناریو 5 نصب و راه اندازی شبکه - افلاک
فایل: Senario5 - Aflak
حجم: 42 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
سناریو 4 نصب و راه اندازی شبکه - افلاک
فایل: Senario4 - Aflak
حجم: 42 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷