فیزیک الکتریسیته جلسه نهم ملاحسن
فایل: فیزیک الکتریسیته جلسه نهم ملاحسن
حجم: 9 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
آزمایشگاه مکانیک آزمایش سقوط آزاد جلسه پنجم ملاحسن
فایل: آزمایشگاه مکانیک آزمایش سقوط آزاد جلسه پنجم ملاحسن
حجم: 18 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
شيوه 2 تير
فایل: 2تيرشيوه
حجم: 27 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
4 تير
فایل: موبايل 4 تير
حجم: 61 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
web
فایل: همايش دانشجويان
حجم: 107 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
جلسه دهم درس ماشین های الکتریکی
فایل: جلسه دهم ماشین های الکتریکی
حجم: 12 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
سرکارخانم الهام خواجوند. معصومه صفری.فصل پنجم پروژه
فایل: 20200630_124204
حجم: 39 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
قسمت دوم
فایل: وبینار هشت تیر-ازمون درسمیاد
حجم: 55 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰