اموزش ادوبی پریمیر جلسه 7
فایل: session7
حجم: 192 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
season 8
فایل: season 8
حجم: 406 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
رقص ربات ها
فایل: 5e26489d0d95ad6e5f7b63646bb43f2428472635-480p
حجم: 22 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
فیلم تدریس جلسه دوم آمار و احتمالات مهندسی
فایل: Rec 0261
حجم: 58 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
فیلم تدریس جلسه دوم آمار و احتمالات مهندسی
فایل: Rec 0260
حجم: 73 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
فیلم تدریس جلسه دوم آمار و احتمالات مهندسی
فایل: Rec 0259
حجم: 61 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
فیلم تدریس جلسه سوم محاسبات عددی
فایل: Rec 0266
حجم: 28 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
فیلم تدریس جلسه سوم محاسبات عددی
فایل: Rec 0265
حجم: 88 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴