فایل FILM تدریس مجازی درس نقشه کشی معماری پایه دوازدهم - جلسه چهارم
فایل: jalaseye 05
حجم: 37 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
آموزش فتوشاپ 2020 جلسه دوم
فایل: az graphic 01
حجم: 64 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
[جلسه اول آز الكتريسيته و مغناطيس
فایل: ويدئوي جلسه اول آنلاين آز الكتريسيته و مغناطيس
حجم: 145 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
computer5
فایل: ص5کام
حجم: 39 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
هندسه کاردانی طراحی دوخت(جلسه نهم)
فایل: Rec 0051
حجم: 104 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
پودمان دوم - اسنادتجاری - قسمت سوم
فایل: Rec 0027
حجم: 35 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
پودمان دوم - اسنادتجاری - قسمت دوم
فایل: Rec 0026
حجم: 53 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
پودمان دوم - اسنادتجاری
فایل: Rec 0025
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷