ارائه زبان تخصصی unit6 قسمت اول
فایل: Erae-Zaban-Unit6-Aliakbarketabii
حجم: 22 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
اپل ویژن پرو نهایت تکنولوژی
فایل: InShot__
حجم: 112 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
برنامه نویسی
فایل: 20230609_105056
حجم: 30 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
گزارش نویز
فایل: Screen Recording 1402-03-18 at 10.04.15
حجم: 38 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
file 1
فایل: IMG_1722
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
l
فایل: Untitled (1920 1080 px) (1080 1920 px) (23)
حجم: 771 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Pepa pig, animals
فایل: VID_20230607_093128_225
حجم: 13 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Point to
فایل: VID_20230607_093114_860
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷