سناریو 3 نصب و راه اندازی شبکه - افلاک
فایل: Senario3 - Aflak
حجم: 20 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
6 کارگاه نصیری
فایل: 6
حجم: 386 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
5 کارگاه نصیری
فایل: 5
حجم: 211 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
2 کارگاه نصیری
فایل: 2
حجم: 307 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
1 کارگاه نصیری
فایل: 1
حجم: 258 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
جلسه اخر
فایل: جلسه اخر
حجم: 107 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
among us
فایل: InShot_20210113_202940401
حجم: 178 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
ریاضی عمومی کاردانی حسابداری(کلاس آنلاین/جلسه یازدهم)
فایل: Rec 0118
حجم: 66 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴