جلسه پنجم آنلاین برنامه نویسی وب 2
فایل: جلسه پنجم وب2
حجم: 103 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
طریقه نصب نرم افزار ویژوال استدیو
فایل: طریقه نصب نرم افزار ویژوال استدیو
حجم: 23 MB
تعداد دانلود: 6
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
شروع به کار با نرم افزار ویژوال استدیو
فایل: شروع بکار نرم افزار
حجم: 10 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
سیستم صوتی
فایل: YouCut__
حجم: 131 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
project list
فایل: project1
حجم: 42 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کولر خودرو
فایل: Air conditioning (کولر)
حجم: 279 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
j4-3
فایل: j4-3
حجم: 7 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
j4-2
فایل: j4-2
حجم: 10 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴