نظرات دانش آموزان
فایل: student3
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
نظرات دانش آموزان
فایل: student2
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
نظرات دانش آموزان
فایل: student1
حجم: 7 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
استاد رزیتا دغلاوی نژاد « برترین مجری کودک دنیا »
فایل: irs01_720x664_erhU5VOv_4027896_1683789251711938658
حجم: 11 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
زیباترین دختر ایران
فایل: Video__by_VideoShow
حجم: 9 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
co laborators
فایل: Rec 0197
حجم: 20 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
Identity
فایل: Identity
حجم: 9 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
Window Function‌
فایل: Window Function
حجم: 10 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۱