فیلم بررسی مرمت مدرسه قدسیه اصفهان
فایل: طرح مرمت مدرسه قدسیه 1
حجم: 116 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
فیلم بررسی مقاله طراحی نوین در ساختار های تاریخی
فایل: tarahi novin
حجم: 69 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
zm6
فایل: zm6
حجم: 90 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
مباحث جاری
فایل: Rec 0016
حجم: 140 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
پیمانکاری سنگ لاشه احمدی 09197682388
فایل: _
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
حسابداری میانه 2 - صورت جریان وجوه نقد
فایل: Rec 0015
حجم: 256 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
sadad
فایل: Video_20-11-25_13-09-39
حجم: 31 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
حسابداری شركتهای2 _ جلسه يازدهم_ استاد شيرين حسين پور
فایل: حسابداري شركتهای2- جلسه يازدهم
حجم: 142 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵