مدار ۲
فایل: mad2
حجم: 116 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
گسسته ۲
فایل: dm2
حجم: 89 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
net1
فایل: net1
حجم: 85 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
فایل: 01.2
حجم: 100 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
حسابداری شركتها1_ كلاس آنلاين جلسه پنجم_ استاد شيرين حسين پور
فایل: فيلم كلاس آنلاين حسابداري شركتها1 جلسه پنجم
حجم: 323 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
حسابداری شركتها2_ آنلاين جلسه پنجم_ استاد شيرين حسين پور
فایل: فيلم آنلاين حسابداري شركتها2 جلسه پنجم
حجم: 185 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار _ آنلاين جلسه ششم _ استاد شيرين حسين پور
فایل: كلاس آنلاين جلسه ششم
حجم: 38 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
حسابداری دولتی2_ جلسه هفتم_ استاد شيرين حسين پور
فایل: حسابداري دولتي2- جلسه هفتم جديد
حجم: 125 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲