عقیق خزه ای
فایل: photo_2021-02-27_06-47-16
حجم: 132 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
کانی لوپزیت
فایل: 78
حجم: 821 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
انگشتر نه آسمان عقیق کوارتز حدید یاقوت زمرد فیروزه زبرجد گارنت سافیر
فایل: 42
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
منشور درمانی کریستال سرخ ابلیسک Crystal
فایل: 41
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
آویز مکرومه دست ساز سنگ چشم ببر ماداگاسکار Tiger Eye
فایل: 40
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
جا عودی آبشاری عود مخروطی طرح صخره ایی
فایل: 39
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
111
فایل: Untitled-3
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
کمیاب ترین سنگ کلکسیونی باریت با همرشدی مالاکیت (باریتین Barite)
فایل: 38
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵