مسجد میدان رسالت
فایل: Maydan-Resalat-981017-007
حجم: 815 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
تتتتتتتت
فایل: 655299
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
تمرین ۸ اینترنت اشیا
فایل: IMG-20220104-WA0101
حجم: 73 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
کتیبه ایوان اصلی مسجد جامع نطنز
فایل: Masjed-Jame-Natanz-Katibeh Blogir
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
فروش سنگ لاشه سنگ مالون اجرای پله
فایل: a38c4c8e9ba116dfbe9508342e8bdc56
حجم: 144 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
اجرای سنگ فرش سنگ لاشه سنگ مالون سنگ ورقه ای
فایل: 37b2316f08eb6a19ae1ab951c8a6bc96
حجم: 143 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
سالگرد عزیز
فایل: AZIZ-Salgard
حجم: 57 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
کبوتران زندان قصر، خیابان پلیس
فایل: Kaboutar-Pigeons-Ghasr
حجم: 597 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۱۰/۱۰