راهنما برای تایپ فارسی نیم فاصله و علایم نگارشی
فایل: Guide-for-typing-your-thesis-in-persian
حجم: 148 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
تفسیر المیزان سوره احزاب
فایل: المیزان احزاب
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
پاور سواد رسانه
فایل: pdfجلسه اول
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
اصول دو سطح دو
فایل: اصول2
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
اصول2 حلقه ثانی استاد حیدری
فایل: پاورپوینت نموداری اصول فقه
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
نموداری اصول حلقه ثالث 11 درس اول
فایل: نموداری اصول حلقه ثالث 11 درس اول
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
پاور نگارش علمی
فایل: نگارش علمی
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
جزوه اخلاق رسانه و فضای مجازی
فایل: 1_1464957424
حجم: 219 KB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵