همرزمان حسین علیه السلام از مقام معظم رهبری
فایل: همرزمان حسین ع
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
تعلیم و تربیت اسلامی) مبانی نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمی
فایل: 1_3427053829
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فایل: دانش سیاسی
حجم: 328 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
۱۰۰ تست از آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰
فایل: _تست_آیین_نامه_اجرایی_مدارس_
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
20 تست از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
فایل: تست طرح_کلی_اندیشه_اسلامی_در_قرآن
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
100تست قانون اساسی
فایل: 100تست قانون اساسی
حجم: 5 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
۳۰۰ تست فصل به فصل سنجش و اندازه گیری
فایل: 300تست_فصل_به_فصل_سنجش_و_اندازه_گیری_
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
40 تست از خدمات متقابل ایران و اسلام
فایل: تست خدمات متقابل ایران و اسلام
حجم: 477 KB
تعداد دانلود: 16
اضافه شده: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵