نمونه طرح
فایل: کامل
حجم: 28 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
بسته آموزشی تولید محتوا
فایل: بسته آموزشی تولید محتوای گیلان
حجم: 374 KB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
karbar-10-graphic-b
فایل: کاربررایانه دهم گرافیک
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
karbar-10-aks2
فایل: کاربررایانه دهم عکاسی2
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
type
فایل: تایپ رایانه دهم عکاسی2
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
جواب تمرین های زبان فنی
فایل: Infotech English for Computer Users - Teachers Book 4th edition_2
حجم: 41 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
جزوه اجرای سازه های بتنی
فایل: سیمان انتقال بتن
حجم: 21 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
Teaching
فایل: Learning Teaching The Essential Guide to English Language Teaching by Jim Scrivener (z-lib.org)
حجم: 50 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲