پیش نمایش کتاب صوتی کشور گشایان قاجار به روایت طنز اثر ایرج بقایی کرمانی
فایل: DEMO-Keshvar Goshayane Ghajar (4)
حجم: 1022 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
پیش نمایش کتاب صوتی قدرت اراده اثر پل کلمنت ژاگو
فایل: DEMO-Ghodrat Erade (4)
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۷
پیش نمایش کتاب صوتی انگلیسی قلعه حیوانات اثر جورج اورول
فایل: DEMO-Animal Farm by George Orwell
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۷
پیش نمایش کتاب صوتی قلعه حیوانات اثر جورج اورول
فایل: DEMO-Ghale Heyvanat (4)
حجم: 685 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۷
14010823-صحبتهای دکتر عبدالحسین شاهوردی در جلسه شورای فرهنگی-ج39
فایل: 14010823-صوت-صحبتهای دکتر عبدالحسین شاهوردی در جلسه شورای فرهنگی-ج39
حجم: 89 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
14010825-روح الله رجبی
فایل: 14010825-صوت-روح الله رجبی
حجم: 54 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
پیش نمایش کتاب صوتی قصه های بهرنگ اثر صمد بهرنگی
فایل: DEMO-Ghessehaye Behrang (4)
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
14010825-جمعی از فعالان دانشجویی درمورد شعر دانشجویی و برنامه اینترنتی دانشجویی
فایل: 14010825-صوت-جمعی از فعالان دانشجویی درمورد شعر دانشجویی و برنامه اینترنتی دانشجویی
حجم: 204 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵