ساخت و ویرایش ردیف پخش آفلاین ویدیو و موسیقی، گالری تصاویر
فایل: جلسه ششم
حجم: 59 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
ساخت و ویرایش ردیف پخش آنلاین ویدیو و موسیقی
فایل: جلسه پنجم
حجم: 66 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
ساخت و ویرایش ردیف سلولی همراه با آیکون
فایل: جلسه چهارم
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
ساخت و ویرایش ردیف متن و عکس
فایل: جلسه سوم
حجم: 59 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
ساخت و ویرایش ردیف جدید
فایل: جلسه دوم
حجم: 63 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
نصب و ثبت نام در جواپ
فایل: جلسه اول
حجم: 50 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
اعتماد بنفس و رفع خجولی توسط دکتر حکیمی
فایل: اعتماد بنفس و رفع خجولی
حجم: 354 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
جلسه دوم الکترونیک کاربردی
فایل: الکترونیک کاربری
حجم: 144 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴