ساخت بروشور، ساخت خط گاید با دو روش، جاستی فای کردن متن، افکت گِرَدیِنت، برش به وسیله ابزار لَسو
فایل: جلسه دهم
حجم: 52 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
آشنایی با تفاوت 2 فرمت اصلی عکس(jpeg-png)، مفهوم رزولوشن، عمل کلیپینگ ماسک
فایل: جلسه نهم
حجم: 46 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
خروجی گرفتن و آشنایی با برخی فرمت ها، خطوط گاید و گِرِید، اسنپ(ربایش)
فایل: جلسه هشتم
حجم: 35 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
ساخت کارت ویزیت، کار با سطل رنگ، اَلاین(هَمتَراز) کردن، خط کش(خط راهنما،گاید) و سایت آیکون فایندر
فایل: جلسه هفتم
حجم: 61 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
کار با ابزار تایپ، سِلِکشِن، مارکی و گروه بندی لایه ها
فایل: جلسه ششم
حجم: 72 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
کار با لایر استایل ها(سایه و...) به صورت کاربردی
فایل: جلسه پنجم
حجم: 45 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
ساخت شِیپ(شکل) و پَتِرن(بافت) به صورت کاربردی
فایل: جلسه چهارم
حجم: 69 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
تغییرات فضای کار و تنظیمات فتوشاپ
فایل: جلسه سوم
حجم: 47 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷