اسکریپت شبیه اپارات
فایل: aparat
حجم: 40 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
ویدیو های کتاب EDiTO
فایل: Edito A2-VIDEo
حجم: 249 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
22 راز افزاریش عملکرد
فایل: 22 راز افزایش عملکرد
حجم: 506 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
قرار دادن اپلیکیشن در کافه بازار و نکاتی مهم
فایل: جلسه دوازدهم(آخر)
حجم: 34 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
چند تکنیک پرش به رویداد ساخته شده
فایل: یاردهم
حجم: 43 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
کار با نرم‌افزار پینت و تغییر زمینه‌ها
فایل: جلسه دهم
حجم: 58 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
کار با افزونه ها و خروجی apk اپلیکیشن
فایل: جلسه نهم
حجم: 86 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
نمایش درختی، ساخت و ویرایش قالب
فایل: جلسه هشتم
حجم: 149 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳